Sökresultat

281 resultat vid sökning efter .

Länkar

Svenska Chalmers software center Programvaruportalen LUCAS Innovative Centre for Embedded Systems (ICES) East Sweden Hack Professionell utbildning i Programvaruutveckling (PROMPT)

Bli medlem

Swedsoft riktar sig till i Sverige verksamma företag akademi forskningsinstitut offentlig sektor andra organisationer som bedriver forskning, utbildning och/eller utveckling

Styrelse

Kontaktuppgifter till respektive styrelsemedlem finns tillgängligt här. Kontaktuppgifter till valberedningen hittar du här. Sidorna med kontaktuppgifter är endast tillgängliga för

Stadgar

Vid föreningsmöte 2015-11-03 fastställdes stadgeändringarna som tidigare godkänts. Nya stadgar för Swedsoft finns här som pdf. Vid vårmötet den 30