Swedsoft

Swedsoft är en ideell förening inom TEBAB öppen för industri, akademi och offentlig sektor med verksamhet i Sverige och intresse för utveckling och användning av mjukvara. Swedsoft vill göra Sverige till ett innovationscenter för mjukvaruintensiva system och genom det bidra till att stärka välfärd, industriell konkurrenskraft och Sveriges akademiska status i världen. Varför? – Jo, mjukvara är ett möjliggörande kunskapsområde som finns och används i alla domäner och samhällssektorer. Mjukvara är en allt viktigare del i produkter och tjänster i alla branscher, som dessutom bara blir allt viktigare för vitala samhällsfunktioner som sjukvård, försäkring, skatt och infrastruktur.