Styrelse

Swedsofts styrelse tillsätts årligen på föreningens årsmöte under våren.


Stefan Andersson, ordförande

Född och uppvuxen i Kristinehamn i Värmland. Studerade Teknisk Fysik och Elektroteknik (Y-linjen) vid Linköpings Universitet 1983-1987. Forskarstudier och undervisning inom tillämpad matematik 1987-1989. Började på Saab Flygdivision sommaren 1989. Har därefter arbetet som mjukvaru- och systemingenjör i Gripenutveckling, biträdande chefsingenjör för Gripen till Sydafrika och som R&D chef inom Saab Aeronautics under 2008-2012. Verkade under 2012-2013 som verksamhetsutvecklare för Saab AB’s R&D och produktionsverksamhet. Arbetar idag inom framtida produkter på Saab Aeronautics. Har verkat inom Swedsoft sedan 2012.

Niklas Lindhardt, vice ordförande

Niklas är civilingenjör inom Elektroteknik med många års erfarenhet från roller som projektledare, linjechef och kundansvarig inom Cybercoms konsultverksamhet. Idag är Niklas partner och verksam konsult på CaptureInnovation, ett SME-bolag som med open innovation process som nav, och med motivations-och innovationsforskning som grund, skapar ett modernt exempel på hur forskning kan tillämpas i organisatoriska modeller för att skapa motivation, kreativitet och innovation i en mjukvaruintensiv värld. Niklas har en stark övertygelse om människans inneboende förmåga att göra gott under rätt omständigheter och han jobbar för att skapa förutsättningar för motivation och kreativitet i allt han gör.

Birgitta Lundvik

President på Hansoft
Civilekonom och MBA, med bakgrund från Life Science – och sedan 2012 verksam inom bla spelbranschen genom verktygsleverantören Hansoft.

Diana Unander

Forsknings- och projektkoordinator på institutionen för datavetenskap, Linnéuniversitetet

Brinner för frågor som rör samverkan mellan akademi, näringsliv och offentlig verksamhet. Har under hela min yrkeskarriär rört mig i mötet mellan dessa tre ur olika perspektiv.

Helena Holmström Olsson

Biträdande professor på institutionen för datavetenskap vid Malmö Högskola.
Engagerad bla i Software Center och programmet Internet of Things and People, båda med stort inslag av industrisamarbete.

Henrik Lönn

Technology Specialist, Embedded Software Development, Volvo Group Trucks Technology

Doktor i pålitliga datorsystem och seniorspecialist inom inbyggd programvaruutveckling på AB Volvo. Har varit koordinator för ett flertal forskningsprojekt inom området, f.n. med fokus på virtuell integration.

Jonas Wallberg

Ansvarig för IKT-frågor på Teknikföretagen

Rikard Andersson

Född och uppvuxen i Huddinge i Stockholm. Studerade Elektronik vid KTH Haninge 1991-1993. Har därefter arbetet som elektronikmontör, testutrustnings konstruktör och kvalitetskoordinator på Atlas Copco Controls. Verkade under 2000-2008 som test koordinator för mjukvaruintensiva telcom system. Därefter följer 5 år som R&D chef inom systemtest området innan en övergång till arbete med att förbättra mjukvaruutvecklings teknologier. Arbetar idag med strategiska program med avsikt att förbättra Ericssons mjukvaruutvecklings metoder och arbetsflöden. Har verkat inom Swedsoft sedan 2014. Bor idag i Stocholm med sambo.