Nyheter


Nyhetsbrev januari

Du prenumererar väl redan på nyhetsbrevet? Annars får du gärna anmäla dig till nyhetsbrevet här. Årets första nyhetsbrev tar upp

Årets Samling av mjukvarusverige

På årets träff tar vi fokus på Regeringens digitaliseringsstrategi, som har det övergripande målet att ”Sverige ska vara bäst i världen

Systemite ny medlem

Systemites viktigaste mjukvaruprodukt SystemWeaver, som bygger på ett flertal egna internationella patent, är ett verktyg som hjälper företag att utveckla

Swedsoft julbrev 2017

Du prenumererar väl redan på vårt nyhetsbrev? Om inte – anmäl dig gärna här. Hej medlemmar och Swedsofts utökade nätverk,

Mjukvarukonferensen STEW kommer till Malmö 2018

STEW arrangeras av den nationella ideella föreningen Swedsoft som arbetar för att öka svensk mjukvaras konkurrenskraft, och främjar samarbete mellan

Höstmöte med komptensutmaningar

Förmiddagen – höstmöte med viktiga frågor för föreningen Dagen började med fika och möjlighet till nätverkande innan vi drog igång

Vikten av livslångt lärande

Tillsammans med en stor mängd medlemmar från företag, akademi och organisationer har den ideella föreningen Swedsoft tagit fram en rapport

Swedsoft i riksdagen om kompetensbehovet

Under seminariet fick vi möjlighet att lyfta det vi gör inom framför allt skolans digitalisering och statistik i en panel

Swedsoft introducerar Perforce Software som ny medlem

Perforce grundades 1995 i USA och blev snabbt omtalade av team över hela världen för versionshanteringsmotorn Helix Core. Sedan dess

Rapport från workshops om skolans digitalisering

Ett av de viktigaste budskapen i rapporten är att det kommer att krävas uthållighet och långsiktighet i förändringsarbetet. Det finns