Medlemserbjudande

Swedsoft erbjuder följande till sina medlemmar:

  • Att vara en del av den samlande rösten gentemot politiker och myndigheter för mjukvaruområdet i Sverige och vara Sveriges röst för området i internationella sammanhang – ju bredare medlemsbas desto starkare röst
  • Åtkomst till ett nationella, och på sikt internationellt, nätverk av aktörer från industri, akademi, institut och offentlig sektor, som möjliggör erfarenhetsutbyte och lärande
  • Tillgång till varumärket Swedsoft och därmed den kompetens och innovationsförmåga som Swedsoft representerar – ett medlemskap stärker den egna organisationens konkurrenskraft och renommé
  • Tillgång till infrastruktur för branschöverskridande samarbeten som t ex demos och studier med representation från akademi, industri och offentlig sektor
  • Tillgång till Swedsoft medlemmars egna erbjudanden och möjlighet att ge erbjudanden.