Medlemsavgifter

Avgifterna är uppdelade på medlemsavgift (10%, momsbelagd, ej avdragsgill) och serviceavgift (90%, momsbelagd, avdragsgill).

Medlemskategori Medlemsavgift (SEK) Serviceavgift (SEK)
Enskild medlem och enmansföretag  100 900
Stödmedlem  500 4 500
Mindre företag (<10 MSEK*)  500 4 500
Små företag (10-50 MSEK*)  1 250 11 250
Medelstora företag (50-100 MSEK*)  2 500 22 500
Större företag (>100 MSEK*)  5 000 45 000
Akademi och andra organisationer  2 500 22 500
(alla avgifter anges exkl. moms)
*Omsättning 2015

 

Stödmedlem
Organisationer och företag som som är intresserade av att stödja verksamheten utan aktivt engagemang. Stödmedlem äger inte rösträtt.

Enskild medlem
Privatpersoner med särskilda skäl till medlemskap, t ex med knytning till branschen, men utan relevant företagskoppling. Enskild medlem äger inte rösträtt.