Medlemsansökan

Ansökan om medlemskap i Swedsoft

Företags-/organisationsnamn: *

Organisationsnummer: *

VAT nr: *

Postadress: *

Besöksadress: *

Faktureringsadress (om annan än ovan):

Postnummer: *

Ort: *

Telefon växel: *

Hemsida: *

Omsättning: *

Antal anställda (ungefär): *

Kontaktperson 1: *

E-post: *

Telefon: *

Kontaktperson 2:

E-post:

Telefon:

För att kunna ansökan om medlemsskap måste du godkänna följande:

Personuppgiftslagen (PUL) - Så använder vi dina personuppgifter
Lagen syftar till att skydda privatpersoner mot att deras personliga integritet kränks när personuppgifter behandlas.

Vi vill med denna text informera dig om behandling av personuppgifterna.
Personuppgifterna som du lämnar i anmälan kommer att registreras och användas för administration såsom kallelse, bekräftelse, fakturering med mera. Personuppgifterna kommer dessutom att finnas i våra datorsystem för att du ska kunna få information om Swedsofts verksamhet.
Personuppgifterna kommer inte att samköras med andra register.
Du kan skriftligen anmäla om du inte vill att dina personuppgifter ska behandlas för ändamål som rör direkt marknadsföring.
Härmed godkänner vi Swedsofts användning av personuppgifter för vårt medlemskap

Härmed godkänner vi Swedsofts stadgar (Öppnas i nytt fönster).

Härmed godkänner vi den Code of Conduct (Öppnas i nytt fönster) som Swedsoft förbundit sig att följa.

Ansökan gjordes av:*

Dagens datum:*