Det här vill vi ha av dig

Vi vill att du som medlem i Swedsoft:

  • Bidrar till utformningen av Swedsofts forsknings-och innovationsagenda
  • Medverkar i utformningen av budskap till beslutfattare avseende forskningsanslag, -strategier och –program
  • Är aktiv i Swedsofts nätverk av aktörer från industri, akademi och offentlig sektor, regionalt och nationellt
  • Bidrar till att utveckla kompetensförsörjning och utbildning inom området
  • Tar initiativ till och deltar i Swedsofts aktiviteter och event