Medlemskap

Swedsoft riktar sig till i Sverige verksamma

  • företag
  • akademi
  • forskningsinstitut
  • offentlig sektor
  • andra organisationer

som bedriver forskning, utbildning och/eller utveckling av mjukvaruintensiva system, eller andra organisationer som av andra skäl har ett intresse av området.

Detta innebär bl a att utländska företag och institut kan bli medlemmar – dock förutsatt att man har verksamhet i Sverige. För medlemskap krävs en formell ansökan enligt av föreningen anvisad blankett och ett godkännande i föreningens styrelse.