För medlemmar

Denna del av Swedsofts hemsida är endast till för föreningens medlemmar. Syftet med denna sida är att sprida information om Swedsofts verksamhet och aktiviteter till medlemmarna, samt möjliggöra feedback och kommunikation mellan medlemmarna och föreningens styrelse och kansli, samt möjliggöra interaktion och samverkan mellan föreningens medlemmar.

Viktigt att samtliga medlemmar respekterar och följer föreningens värdegrund och att denna sida endast är till för föreningens medlemmar.

Tryck här för att komma till inloggningen.