Trippel Helix – Nationell samling för skolans digitalisering

Genom projektet Trippel Helix arbetar vi med digitaliseringen av skolan.

Målet med projektet är att skola, näringsliv och akademi, med regional förankring, tillsammans ska formulera en gemensam konkret och genomförbar handlingsplan koordinerad med Skolverkets kommande IT-strategi och som driver på tankemässig och verksamhetsmässig förändring av framtidens skola baserat på digitaliseringens möjligheter och de kunskapskrav som följer med den.

Med ett arbetssätt baserat på Trippel Helix-modellen (dvs samverkan mellan näringsliv, akademi och skola) kommer projektet att påvisa möjligheter samt skapa enighet och förebilder för fortsatt utveckling av skolans och lärarutbildningens verksamhet mot visionen att:
Svensk skola är, genom kunskap och förmåga att använda digitaliseringens möjligheter, världsledande i att skapa kritiskt tänkande, kreativa ungdomar med moderna kunskaper och med förmåga att hålla kunskapen uppdaterad genom nyfikenhet och fortsatt aktiv kunskapsinhämtning.

Rapporter

  • Rapport från workshops om skolans digitalisering med fokus på styrdokumenten
    Denna rapport summerar den andra och tredje workshopen i projektet Trippel Helix. Syftet med workshoparna var att diskutera väsentliga begrepp och samla synpunkter från skola, näringsliv och akademi till Skolverkets styrdokument avseende skolans digitalisering.
  • Rapport från workshop med Skolverket 13 jan i Stockholm
    Den 13 januari hölls den första workshopen inom projektet Trippel Helix – Nationell samling för skolans digitalisering, som Swedsoft initierade. En heldagsworkshop, med cirka 100 deltagare, som ledde till många bra diskussioner och viktiga synpunkter. Denna rapport är projektgruppens sammanställning av vad som kommit ur denna workshop.

Workshops och evenemang

2017

2016

  • 6 juli, Programmering i skolan – ett måste för framtidens jobb!, Almedalen
  • 9 feb, Workshops om Nationell samling kring Skolverkets nya läroplaner för grund- och gymnasieskolan, Lund
  • 5 feb, Workshops om Nationell samling kring Skolverkets nya läroplaner för grund- och gymnasieskolan. Göteborg
  • 13 jan, Workshop om Nationell samling kring Skolverkets IT-strategier, Stockholm