Hur digitaliserar vi skolan?

De sista två dagarna har vi tillsammans med det av Swedsoft initierade projektet Trippel Helix – Nationell samling för skolans digitalisering arrangerat workshops i Stockholm och Malmö med temat ”Skolans digitalisering – Från IT-strategi till verksamhetsförändring".

Det har varit två inspirerande dagar med många engagerade deltagare (i Stockholm närmare 100 och i Malmö runt 75). Många goda tankar och förslag om hur vi går från IT-strategi till konkret verksamhetsförändring kom upp under dagarna.

Båda dagarna hade liknande upplägg där förmiddagen vigdes åt presentationer. Först av projektet och Swedsoft. Därefter av Hans Almgren, utbildningsråd på Skolverket, som talade om Skolverkets uppdrag; vad som gjorts och vad som kommer framöver. Bland annat kommer Skolverket skicka förslagen till förändringar i kursplanerna för gymnasiet på remiss den 31 mars till 28 april. Deras plan är att fatta beslut i mitten av juli och att kursplanerna ska börja användas höstterminen 2017. Efter Hans talade Anna Carlsson, programansvarig skolans digitalisering på SKL, om skolan i en digital värld. Bland annat betonade hon vikten om att tänka digitalt först, även i skolan, och att vi tar ett nationellt krafttag. På Annas avslutande bild om skolans digitalisering stod det helt enkelt att vi behöver öka takten, vi behöver göra det tillsammans och vi kan inte vänta!

 

Efter lunch fortsatte dagarna med korta inspirerande presentationer om programmering i skolan.

I Stockholm fick vi höra Olle Burell, skolborgarråd i Stockholm stad, tala om hur de bland annat tillsatt en programmeringskommission vars syfte är att ta fram förslag och rekommendationer för hur man ska öka den digitala kompetensen hos eleverna i Stockholms stad. Efter Olle fortsatte Karin Nygårds som bland annat berättade om hur hon fått elever att växa genom att låta dem undervisa andra elever i programmering, även i de äldre årskurserna. Karin tog även upp vikten av att sprida kunskapen så att den inte bara landar på en eldsjäl.

I Malmö fick vi höra vår engagerade medlem Fredrick Rybarczyk tala om Patwic och hur de arbetar med att lära barn programmera. Efter Fredrik fortsatte Maggie Sandelius och Karolina Falk att berätta om sitt arbete på Fladängskolan i Lomma kommun. Bland annat tipsade de om hur de lägger upp sina lektioner, vad de sett fungerar och om hur de testar nya saker.

Efter de inledande presentationerna fortsatte dagarna med diskussioner i grupper med syfte att samla in konstruktiva förslag på vad vi kan göra för att gå från beslut till verksamhetsförändring. Detta diskuterades utifrån frågorna:

  1. Vad kan jag/min organisation göra?
  2. Vad kan jag/min organisation sprida till fler lärare/skolor?
  3. Hur ser effektiv kompetensutveckling ut?
  4. Vilka förslag skulle du vilja se (och från vem) och vad skulle de uppnå (effektlogik)?
  5. Vilka behov löser vi bäst tillsammans för att uppnå en smartare och mer effektiv verksamhetsförändring?

Svaren sammanfattades i helgrupp och respektive grupp lade även upp en sammanfattning i Facebook eventet för Stockholm eller eventet för Malmö.

Vill du också vara med och diskutera hur vi går från IT-strategi till verksamhetsförändring? Vi har en workshop kvar, i Göteborg den 6 april. Men vänta inte med att anmäla dig, över 115 personer har redan anmält sig och antalet platser är begränsat.

Stort tack till alla er som varit med och bidragit med goda förslag och synpunkter.


Nyheter


All speakers released for this year’s software conference

The call for presentations resulted in 21 high quality submissions to what was originally planned to be six spots. After

Nyhetsbrev maj 2018

Bland de många saker som hänt har vi till exempel valt ny styrelse, ordförande och vice ordförande. I dagens nyhetsbrev

STEW keynote: Nithya A. Ruff, Head, Comcast’s Open Source Practice

Nithya A. Ruff is the Head of Comcast’s Open Source Practice. Comcast is a global media and technology company with

Nytt erbjudande – juridisk rådgivning

Rådgivningen erbjuds som en pilot under 2018 till några utvalda föreningar som använder TEBAB som kansli, där Swedsoft är en